ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស (ទីក្រុង Auckland ប្រទេសណូវែលសេឡង់)...

ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេស (ទីក្រុង Auckland ប្រទេសណូវែលសេឡង់) អំពាវនាវអោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេស ចូលរួមបោះឆ្នោតអោយបានគ្រប់ៗគ្នា និងបោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលេខរៀងទី២០!

#ElectionCAM2018 #ElectionKH2018 #Cambodia #Electionkh