ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ ဆရာမရႊန္းျမေအာင္၏ ေဟာၾကားခ်က္ ------------- ေဗဒင္...

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားအတြက္ ဆရာမရႊန္းျမေအာင္၏ ေဟာၾကားခ်က္
------------- ေဗဒင္ -----------
" ေကာင္းက်ိဳးေပးမယ့္ အစားအေသာက္ေတြကေတာ့ လက္ဖက္ရည္၊ လက္ဖက္သုပ္၊ လိုင္ခ်ီးေဖာ္ရည္၊ အုန္းႏုိ႔ေခါက္ဆြဲ၊ အေအး၊ အခ်ိဳရည္၊ အုန္းႏို႔ဆန္ျပဳတ္၊ မုန္႔ဟင္းခါး၊ ပဲပလာတာေတြ စားရင္ အက်ိဳးေပးပါလိမ့္မယ္ ..... ။
၇ ရက္ သားသမီးမ်ားအတြက္ ဆရာမရႊန္းျမေအာင္၏ ေဟာၾကားခ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ နံနက္ ၇ နာရီတြင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါၿပီ ... ။