Bắn rụng tim anh rồi em ơi

Bắn rụng tim anh rồi em ơi <3