Lão Tử giảng: ‘Càng làm vì người khác nhiều thì càng sở hữu nhiều’ #DknVideo

Lão Tử giảng: ‘Càng làm vì người khác nhiều thì càng sở hữu nhiều’
#DknVideo