Os Ritmistas

Domenico Lancellotti, Stephane San Juan, Dany Roland e Zero Telles